ASH Studio

Algemene voorwaarden ASH Studio

Laatst bijgewerkt: 21/09/2023

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van ASH Studio en alle gerelateerde diensten die worden aangeboden door ASH Studio.

1.2. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

2. Intellectueel Eigendom

2.1. Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft eigendom van ASH Studio of de respectievelijke eigenaren.

2.2. U mag de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar maken, vertalen of afgeleide werken creëren zonder schriftelijke toestemming van ASH Studio.

3. Privacybeleid

3.1. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met ons privacybeleid, dat de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen, beschrijft. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe we met uw gegevens omgaan.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Het gebruik van de website is op eigen risico. ASH Studio is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de website.

5. Wijzigingen aan de voorwaarden

5.1. ASH Studio behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates. Gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf de datum van publicatie.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

6.1. Deze voorwaarden worden beheerst door het belgische recht.

6.2. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

7. Contactinformatie

7.1. Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via: