ASH Studio

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 21/09/2023

1. Inleiding

Welkom bij het privacybeleid van ASH Studio. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen die u ons verstrekt via onze website. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid.

2. Informatie die we verzamelen

2.1. Persoonlijke informatie: Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

2.2. Gebruiksgegevens: We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw gebruik van de website, zoals uw IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s en de datum en tijd van uw bezoek.

3. Hoe we uw informatie gebruiken

3.1. We gebruiken de verzamelde informatie om u de gevraagde diensten te leveren en om onze website te beheren en te verbeteren.

3.2. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot onze diensten maar alleen met uw voorafgaande toestemming.

4. Openbaarmaking aan derden

4.1. We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen, verhuren of anderszins overdragen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

4.2. We kunnen uw informatie delen met vertrouwde dienstverleners die ons helpen bij het beheren van de website en het leveren van diensten aan u, maar alleen voor zover dit nodig is voor die doeleinden.

4.3. We kunnen uw informatie openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

5. Beveiliging van uw informatie

5.1. We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking.

6. Uw rechten en keuzes

6.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw informatie voor marketingdoeleinden.

7. Wijzigingen aan dit privacybeleid

7.1. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van dit beleid is altijd beschikbaar op onze website.

8. Contactinformatie

8.1. Voor vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via: